Publikace

Cesta církve II

Pavel Hlaváč et al.

Publikace je druhým souborem prací komise Cesta církve v letech 1945 až 1989. Brožura je rozdělena do tří částí, z nichž v části Studie a články přináší Pavel Hlaváč portréty Jaroslava Choděry a Jaroslava Ryšavého, farářů vězněných komunistickým režimem.

K tématu zákona o rodině z roku 1963, zpracovaném v Cestě církve I Olgou Navrátilovou, se vrací prostřednictvím dokumentů z fondů státních a stranických orgánů Jiří Piškula. Píše o skutečnosti, že změny zákona o rodině probíhaly jinak, než si představovala evangelická veřejnost a církevní protesty na ní neměly vliv, protože přišly již v době, kdy bylo připomínkové řízení uzavřeno.

Fungování církevního tisku v letech 1948 až 1956 mapuje Petra du Toit v kapitole Evangelický tisk v padesátých letech. Popisuje obecné skutečnosti spojené s vydáváním periodik, se zaměřením na církevní tisk a způsoby jeho omezování a kontroly komunistickými a státními orgány.

Druhá část brožury nazvaná Vzpomínky přináší nejucelenější text o evangelických brigádách – vzpomínky Jana Blahoslava Šourka .

Pod titulem Ještě nezapomenuto nezapomíná psycholožka a psychoterapeutka Darja Kocábová na někdejší poměry života naší církve a společnosti.

Poslední část Cesty církve přináší dokumenty věnované odsunu Němců 1945–1946–1947, výňatek z kázání ThDr. Rudolfa Říčana, předneseného v říjnu 1945, zprávu synodního kurátora ČCE Antonína Boháče o jednáních o osnově zákona, kterým měly být hospodářsky zabezpečeny církve. Vydání publikace Cesta církve II, jakož i Cesty církve I je umožněno díky Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové a podpoře Evangelické luterské církve v Bavorsku.

Cesta církve II. Praha: ČCE, 2010. 99 s. Knižnice studijních textů ČCE. Sv. 7.

ISBN 978-80-87098-15-8

text: G. Fraňková Malinová

 

20,00 (vč. DPH)

Skladem