Publikace

Cesta církve III

Pavel Hlaváč, Petr Morée (edd.)

Další svazek Cesty církve přináší články k evangelickým dějinám padesátých let 20. století. Ve třech oddílech (I. Studie a články, II. Vzpomínky, III. Dokumenty) se věnuje dalším vězněným farářům, analyzuje dění a hledání ČCE bezprostředně po převratu v únoru 1948, rozebírá vztahy mezi prof. dr. J. L. Hromádkou a představiteli komunistického režimu na základě jejich korespondence a dále přináší mj. Prohlášení XI. synodu ČCE z roku 1953 o církvi v komunistickém systému i dva dopisy studentů bohosloví a farářů z roku 1956, adresované prezidentu Antonínu Zápotockému.

 

CESTA CÍRKVE III; 1. vyd., Praha: ČCE, 2011, 101 s. Knižnice studijních textů ČCE; sv. 8.

ISBN 978-80-87098-25-7

20,00 (vč. DPH)

Skladem