Publikace

Cesta církve VII

Pavel Hlaváč, Peter Morée (edd.)

„Hned v prvém příspěvku o posledních dvou letech života profesora i děkana KEBF a prezidenta KMK J. L. Hromádky čerpá autor z dosud nepřístupného fondu, jímž je jeho pozůstalost. Také další studie, medailony a články tohoto vydání Cesty církve se převážně týkají časového období kolem let 1968/1969/1970. Pokračování pohnuté historie farářského bratrstva SČED zachycuje delší období, roky 1952–1974. Příspěvek s podtitulem „Se štítem, nebo na štítě“ představuje zápas tehdejších členů výboru SČED s přesilou státní moci. Nájezdy úředních, veřejných i tajných násilníků proti SČED vrcholily již v prosinci 1971 zatčením předsedy Vlastíka Slámy. Píšeme zde o tomto již dvanáctém vězněném faráři,“ přibližuje obsah publikace její editor Pavel Hlaváč.

Předtím, v padesátých letech bylo u nás vystaveno perzekuci mnoho nevinných lidí pracujících v zemědělství. Dočtete se o tom v pokračování článku z publikace předchozí. Komunistickým kriminálem a mnohostrannou perzekucí prošel i Josef Volf, o němž vydává svědectví jeho spolužačka z gymnázia a členka mládeže v témže sboru.

„Režimní represe za „normalizace“ nabíraly na síle. Známé farářské trojici přátel KAVERO – Kalus – Veber – Rodr – byl na různých místech, ale přibližně ve stejné době odebrán státní souhlas. Některým farářům byl dříve či později státní souhlas navrácen, jiní zůstali až do pádu režimu. V této publikaci se dočtete o Miroslavu Rodrovi. Paní profesorka PhDr. Božena Komárková a PhDr. František Laichter jsou jména dvou úctyhodných laiků, dávných přátel z Akademické YMCA, o nichž si jistě rádi v této publikaci počtete,“ doplňuje Pavel Hlaváč.

 

CESTA CÍRKVE VII; 1. vyd., Praha: ČCE, 2014, 129 s. Knižnice studijních textů ČCE; sv. 12.

ISBN 978-80-87098-37-0

20,00 (vč. DPH)

Skladem