Publikace

Církev v proměnách času 1969 – 1999

Miroslav Brož (ed.)

Tento sborník o životě Českobratrské církve evangelické časově navazuje na první knihu téhož názvu, která zahrnovala léta 1918 až 1968. V úvodní části přináší zásadní statě o jednotlivých tématech života a práce církve; druhý oddíl je věnován informacím o dění v konkrétních sborech, třetí přináší seznam kazatelů a církevních pracovníků činných v církvi v tomto období.

 

CÍRKEV V PROMĚNÁCH ČASU 1969–1999; Miroslav Brož (ed.); 1. vydání; Praha: KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., 2002

50,00 (vč. DPH)

Skladem