Publikace

Církev v proměnách času 1969 – 1999

Tento sborník o životě Českobratrské církve evangelické časově navazuje na první knihu téhož názvu, která zahrnovala léta 1918 až 1968. V úvodní části přináší zásadní statě o jednotlivých tématech života a práce církve; druhý oddíl je věnován informacím o dění v konkrétních sborech, třetí přináší seznam kazatelů a církevních pracovníků činných v církvi v tomto období.

331,00 (vč. DPH)

Skladem