Publikace

Církev v proměnách času 2000 – 2017

Lenka Dobšová, Monika Voženílková (edd.)

Tento sborník se snaží zaznamenat všechno důležité, čím Českobratrská církev evangelická žila a žije v prvních dvou desetiletích třetího tisíciletí. Popisuje nejen aktivity na celocírkevní úrovni, zapojování do různých ekumenických projektů, ale především si všímá života jednotlivých farních sborů a lidí v nich. Ukazuje tak na pestrou škálu tradic a činností, které dohromady vytvářejí barevný obraz současné církve. Sborník umožňuje také srovnávat, jakými radostmi a starostmi žily naše sbory dříve. Vždyť první díl publikace byl vydán téměř před padesáti lety, v době, kdy se církev i společnost vzpamatovávaly z vojenského ukončení snah o uvolnění společenských a politických poměrů, které vešly ve známost pod názvem Pražské jaro. Druhý díl potom vyšel v době, kdy naše společnost měla za sebou první desetiletí života v podmínkách skutečně získané svobody.

CÍRKEV V PROMĚNÁCH ČASU 2000–2017; Lenka Dobšová, Monika Voženílková (ed.); 1. vydání; Praha: KALICH, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., 2019

ISBN 978-80-7017-259-9

50,00 (vč. DPH)

Skladem