Publikace

Církev zpívající

Ladislav Moravetz

Kniha se věnuje hymnologii, pojednává o kořenech a slavných autorech a interpretech evangelické církevní hudby, představuje historické kancionály i novodobé zpěvníky tak, jak je známe a dodnes nejen při bohoslužbách užíváme. Z pozice celocírkevního hudebního kantora nám L. Moravetz přibližuje současnou vzdělávací praxi na sbormistrovských a varhanních kurzech i v rámci škol Evangelické akademie.

Dílo se na bezmála osmdesáti stranách věnuje významu hudby v českém evangelickém prostředí. Otevírá otázky liturgické funkce zpěvu i dilemata mezi tradicí a otevřeností. V samotném závěru neopomíjí ani přípravy nového evangelického zpěvníku a výhledy do budoucna.
Publikace Církev zpívající vychází dvojjazyčně (česko-německy) za podpory Evangelické luterské církve v Bavorsku a Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové. Součástí je i vložené stejnojmenné hudební CD s 22 nahranými skladbami různých žánrů a od rozličných interpretů (73 min.).

 

50,00 (vč. DPH)

Skladem