Publikace

Denní čtení 2018

Sedm církví české ekumeny se již pošesté spojilo ke společnému zamyšlení nad 365 hesly Jednoty bratrské, která jsou od r. 1728 losována v německém Ochranově a dnes vycházejí v 50 jazycích po celém světě. Úvahy vycházejí z pera autorů Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve a. v. v ČR, Evangelické církve metodistické, Starokatolické církve a Slezské církve evangelické a. v. Díky těmto úvahám můžeme být každodenně spolu spojeni při rozjímání nad biblickými texty, společně se také můžeme modlit, neboť každá úvaha je zakončena krátkou modlitbou.

90,00 (vč. DPH)

Skladem