Publikace

Denní čtení 2024

Sedm církví české ekumeny se i letos spojilo ke společnému zamyšlení nad 365 hesly Jednoty bratrské, která jsou od r. 1728 losována v německém Ochranově a dnes vycházejí v 50 jazycích po celém světě. Úvahy vycházejí z pera autorů Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve a. v. v ČR, Evangelické církve metodistické, Luterské evangelické církve augsburského vyznání v ČR a Slezské církve evangelické a. v. Díky těmto úvahám můžeme být každodenně spolu spojeni při rozjímání nad biblickými texty, společně se také můžeme modlit, neboť každá úvaha je zakončena krátkou modlitbou.

V závěru publikace se jednotlivé církve čtenářům představují ve stručných portrétech a nechybí ani krátké medailonky všech autorů.

Z naší církve letos ke společnému dílu přispěli Petr Grendel, Alžběta Hanychová, Jan Keřkovský, Pavel Klimeš, Dagmar Ondříčková, Benjamin Roll, Jarmila Řezníčková, Marta Sedláčková, Magdalena Smetana, Tomáš Vítek, Mikuláš Vymětal a Daniel Ženatý.  Dílo k vydání připravily Jana Křížová a Venuše Černá, kresbami doplnila Magdalena Říčná.

 

90,00 (vč. DPH)

Není skladem