Nezařazené

Edita Štěříková: Jan Jeník (1748–1827), český kazatel v Berlíně

Jan Jeník (1748–1827) byl svérázným, pietistickým kazatelem luterského exulantského sboru v Berlíně. Sloužil se stejnou horlivostí jak Čechům, tak Němcům. Vynikal neochvějnou biblickou vírou, pokorou a skromností. Na srdci mu leželi chudí a opuštění, ale vážili si ho také lidé učení a vysoce postavení. Byl tak výraznou osobností, že lidé, kteří jej osobně poznali blíže, o něm s velkým nadšením vyprávěli ještě řadu desetiletí po jeho smrti.

Formát: 17,5 × 25 cm, 240 stran

O historičce Editě Štěříkové

Prom. hist. Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.

260,00 (vč. DPH)

Skladem