Nezařazené

Edita Štěříková: Více sluší poslouchati Boha než lidí

Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími: 600. výročí upálení mistra Jana Husa, 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů

Na rok 2015, kdy kniha vyšla, připadalo nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou souvislost a také společné vyznění: Víra a osobní přesvědčení mají vysokou cenu.

Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků – reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části knihy autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.

Formát: 17,5 × 25 cm, 368 stran

 

O historičce Editě Štěříkové

Prom. hist. Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.

260,00 (vč. DPH)

Skladem