Publikace

Evangelický katechismus

Jan Nohavica

Seznámit zájemce s cestou víry je cílem publikace Evangelický katechismus pro dospělé od Jana Nohavici s ilustracemi Hanky Čermákové. Nyní jej vydává Českobratrská církev evangelická (ČCE).

Na 87 stranách kniha přibližuje Písmo svaté, církevní dějiny, organizační strukturu ČCE či pozici křesťana v současném světě. Nejobsáhlejší kapitola nazvaná Co věříme a vyznáváme, nabízí informace o Ježíši Kristu, svátostech, církevním roce nebo rozebírá desatero a vyznání víry.

Předmluvu k třetímu vydání této oblíbené knihy napsal synodní senior ČCE Joel Ruml. „Můj předčasně zesnulý kolega Jan Nohavica měl zvláštní cit vůči lidem, kteří se s jistou nesmělostí až váhavostí dotýkali existence křesťanského společenství. Vyšel jim jako správný pastýř vstříc a zpracoval pro ně příručku, která jim pomáhala poznat kořeny, ze kterých roste konkrétní a současné společenství křesťanů,“ vystihuje význam knihy Joel Ruml.

Českobratrský farář Jan Nohavica (1956 – 1997) byl kazatelem v Hodslavicích a později v Olomouci. Text katechismu dal přečíst a posoudit učiteli teologie a člověku v dospělosti vstupujícímu do církve. Tím se mu podařilo zachovat jak odbornou úroveň, tak i civilní srozumitelnost.

80,00 (vč. DPH)

Skladem