Publikace

Ex archivis ecclesiae II.

Adéla Šmilauerová (ed.)

Ex archivis ecclesiae II. Sborník příspěvků k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích, Kalich, Praha 2018, 197 s.

U příležitosti stého výročí ustanovení Českobratrské církve evangelické vychází sborník příspěvků k dějinám českých evangelíků. Iniciativa k jeho vzniku vzešla z Ústředního archivu ČCE a volně tak navazuje na předchozí svazek k devadesátému výročí. Články, které se ve sborníku nachází, sledují cestu, kterou museli čeští evangelíci od 18. století ujít ke svému opětovnému spojení.

 

 

100,00 (vč. DPH)

Skladem