Publikace

Provázky víry

Joel Ruml, Ondřej Macek

Povzbudit ke čtení Bible a nabídnout kázání pro celý církevní rok se pokouší kniha Provázky víry / Jubilejní postila 2015. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa ji připravili Joel Ruml a Ondřej Macek. Svými texty přispělo do publikace téměř šedesát dalších kazatelů či ordinovaných presbyterů.

Autoři touto sbírkou výkladů chtějí nabídnout pomůcku k četbě bible, k jitření i zpevňování víry a jako úvod k osobním modlitbám.

Ilustrace: Petra Jarmila Fischerová

 

100,00 (vč. DPH)

Skladem