Zdarma jen za poštovné

John A. T. Robinson – Čestně o Bohu, Debata pokračuje

Zásadní teologický text anglikánského biskupa, který svého času vyvolal celonárodní diskusi o Bohu v církevních i mimocírkevních kruzích. Z knihy se stal bestseller a byla vydána více než v miliónu výtiscích a přeložena do sedmnácti jazyků. Proslulá studie anglikánského biskupa, vydaná r. 1963, se snaží vypořádat s tradičním pojetím transcendentního Boha. Probírá názory protestantských teologů 20. století (P. Tillicha, R. Bultmanna, D. Bonhoeffera aj.) a chce jako oni ukázat cestu, jež by dovedla křesťanské náboženství k takovému způsobu vyjádření, který by odpovídal současnému světu. Proto se zastává „radikální etiky situace“, v níž je předepsána pouze láska, staví ji proti pravověrnému supranaturalistickému legalismu a usiluje o rozvinutí této dimenze v samém středu člověka.

0,00 (vč. DPH)

Skladem