Publikace

Katalog sbírky prvotisků a starých tisků

Katalog sbírky prvotisků a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické (tzv. Knihovny Husova domu).
Část 1: České a slovenské tisky od roku vydání 1488 do roku 1800

Provenienční rejstřík katalogu starých tisků

Katalog přináší abecedně (podle autorů, resp. názvů děl) uspořádaný přehled výše řečené knižní sbírky, která obsahuje 451 různých titulů v 517 knihách. Katalogovou část doplňuje deset rejstříků. Z nich např. názvový rejstřík přináší, jak hlavní, tak vedlejší názvy knih, což může pomoci při identifikaci starých tisků dochovaných bez titulního listu. Z dalších rejstříků upozorňujeme na rejstřík nakladatelů, vydavatelů, knihařů a tiskáren nebo na ikonografický rejstřík vazeb. Nejvíc nových informací přináší rejstřík provenienční sestavený na základě vlastnických zápisů v knihách a tam, kde to šlo, doplněný o bližší osobní údaje o majitelích knih. Ti pocházeli převážně z evangelických rodin, které věnovaly své staré tisky na začátku 20. století nově vznikající knihovně Husova domu. V provenienčním rejstříku je proto možné najít o nich bližší informace.

Jedna z úvodních kapitol katalogu se věnuje rozboru a typologii rukopisných zápisů nacházejících se ve sbírce.

Součástí katalogu je i obrazová příloha dochovaných titulních listů unikátů a dále dvě mapy zprostředkující informace o výskytu knih podle století jejich vydání a podle století známých vlastníků knih.

Zpracovala Miroslava Fůrová.

Vydal Kalich, nakladatelství a knihkupectví, 2019, s. 269, 14 s. obr. přílohy, 2 mapy.

ISBN: 978-80-7017-268-1.

570,00 (vč. DPH)

Skladem