PublikaceZpěvník

Ladislav Moravetz – Cantate

Cantate Domino canticum novum“, „zpívejte Hospodinu píseň novou“ – tento verš, jenž opakovaně zaznívá v různých žalmech, nás povzbuzuje nejen k nové tvorbě, ale také k obnově zpěvu v církvi. Sborový zpěv může být dnes atraktivní, neboť umožňuje lidem podílet se na vytváření souzvuků, na vzniku harmonie, jež umocňuje sílu, pravdivost a hloubku zpívaného textu. Je-li zakotven v církvi, naplňuje důležité kulturně-společenské a misijní poslání. Tato notová publikace souvisí s přípravou nového Evangelického zpěvníku. Chce posloužit k prezentaci a šíření nových písní v jiném zpracování, než budou vytištěny ve zpěvníku a ve varhanním chorálníku, kde bude uveden většinou jednohlas a jednodušší doprovod. Tato notová sbírka obsahuje také skladby, které nesouvisí s novým církevním zpěvníkem. Její vydání podpořili Chorverband der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. (Spolek evangelických pěveckých sborů v Německu), Českobratrská církev evangelická a Spolek evangelických církevních hudebníků v České republice.

250,00 (vč. DPH)

Skladem