Publikace

Osobnost v církvi a politice

Pavel Marek, Jiří Hanuš

V dubnu 2006 se na FF UP v Olomouci, Katedře politologie a evropských studií uskutečnila mezinárodní vědecká konference nazvaná „Významné osobnosti církví a náboženských společností v politickém životě 20. století“. Na šedesát autorů se zabývalo životem a dílem osobností, které se v minulosti významným způsobem podílely na vytváření naší současnosti. Byli to lidé, kteří žili na sklonku 19. anebo v průběhu 20. století, kteří jako křesťané reagovali na celou řadu podnětů přicházejících z nitra moderní doby, potýkali se s různými podobami sekularizace, minoritností, krizovými situacemi a tvůrčím způsobem naplňovali své lidské a křesťanské poslání. Synodní rada rozhodla vybrat ze sborníku, který k této příležitosti vyšel, osobnosti z naší církve, jsou to: Č. Dušek, F. Urbánek, J. Gayer, P. Pitter, J. L. Hromádka, J. B. Souček a B. Hrubý

MAREK, Pavel. – Hanuš, Jiří. Osobnost v církvi a politice. 1. vyd. Praha: ČCE, 2008.110 s. Knižnice studijních textů ČCE; sv. 3.

ISBN 978-80-7017-087-8

30,00 (vč. DPH)

Skladem