Publikace

Po ekumenickém chodníku

Ve 4. svazku Knižnice studijních textů autor, profesor praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Pavel Filipi v ní mapuje ekumenické snahy a vztahy církví v České republice a nabízí možnosti spolupráce jednotlivých církví, ať už na místní úrovni nebo ve zvláštních službách, jako jsou například vězeňství, armáda, zdravotnická zařízení. Čtenář se zorientuje nejen na české náboženské scéně, ale například také v problematice vzájemného sdílení svátostí církvemi. Nedílnou součástí publikace je řada cenných příloh, které seznamují s dohodami uzavřenými mezi církvemi, s prohlášeními o sňatcích členů církví Leuenberského společenství, dohodami o vzájemném uznání křtu, směrnicemi o smíšených manželstvích atd. Slovy autora „je příručka opravdu míněna tak, aby byla ,při ruce´tam a těm, kdo přemýšlejí o tom, co je v terénu české ekumeny možno podnikat společně s jinými křesťany, jakých úskalí se vyvarovat, jaké cíle si dovoleně stanovit, jaké zatím nikoli.“ Pavel Filipi se dlouhá léta věnoval ekumenické problematice, reprezentoval Českobratrskou církev evangelickou i fakultu na mnoha mezinárodních fórech. Zásadně přispěl k úspěšnému projektu Leuenberského společenství církví v Česku, kdy se i jeho přičiněním podařilo prohloubit ekumenické vztahy v rámci protestantských církví.

FILIPI, Pavel. Po ekumenickém chodníku. 1. vyd. Praha: ČCE, 2008. 87 s., Knižnice studijních textů ČCE; sv. 4.

ISBN 978-80-87098-05-9

75,00 (vč. DPH)

Skladem