Publikace

„Pod vlivem“ – Kolín 09

Sborník ze Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2009

Výběr fotografií, nahrávek, textových záznamů.
Na CD najdete i video z animační dílny a film o celém setkání.

40,00 (vč. DPH)

Skladem