Publikace

Pojď a přesvědč se

Jiří Gruber

Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají. Příručka faráře Jiřího Grubera obsahuje text přijatý 4. zasedáním 31. synodu ČCE jako pomůcku k základnímu seznámení s ČCE. Nejde o dogmatické shrnutí zásad, ale o osobní svědectví věřícího člověka. Autor kráčí se čtenářem po cestě křesťanské víry, která je zde prezentována jako stálé hledání a vždy znovu činěné rozhodnutí. Příručku doporučujeme všem, kteří hledají odpověď na otázky Proč věřit? Kde se vzala Bible? Proč dodržovat Desatero? Proč je ve světě zlo? Kdo bude spasen? Co bude po smrti? a mnoho dalších otázek, které si jako křesťané klademe i po mnoha letech zkušeností s církví. Závěr knihy je věnován problematice současné církve, eschatologickému očekávání i některým specifickým stránkám života ve sboru. Na konci brožury jsou informace, kde se o naší církvi může čtenář dozvědět více a kam se lze obrátit přímo.

GRUBER, Jiří. Pojď a přesvědč se. 1. vyd. Praha: ČCE, 2007. 65 s., Knižnice studijních textů ČCE; sv. 2.

ISBN 978-80-7017-059-5

10,00 (vč. DPH)

Skladem