Publikace

Příběhy víry

Ivana Benešová (ed.)

Příběhy, které se staly, které zasáhly do života jednotlivých lidí, rodin, církve, obcí. Příběhy, které někdo prožil na vlastní kůži. Nebo o nich slyšel vyprávět. Příběhy, které zdánlivě nejsou tak podstatné, aby někdo usiloval o jejich sepsání. Příběhy, které v době vydání této knihy, ještě někdo zná. A často je poslední, kdo je může předat dál. Příběhy, v nichž vystupují lidé, jejichž jména většinou nejsou širší veřejnosti známá. Příběhy, které kromě kronik a učebnic snad pomohou zachovat něco z toho, čím Českobratrská církev evangelická od roku 1918 prošla a jak žila.

PŘÍBĚHY VÍRY; Ivana Benešová (ed.); 1. vyd.; Praha: KALICH, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., 2018

ISBN 978-80-7017-255-1

280,00 (vč. DPH)