Publikace

Problematika homosexuálních vztahů

Teologická a odborná práce k výše uvedené problematice byla předložena 3. zasedání 31. synodu ČCE jako výsledek dlouhodobého promýšlení a odborného studia autorů. Přáním synodu bylo, aby tato práce nezůstala interním materiálem, ale příspěvkem rozšiřujícím úhly pohledů. Proto byla vydána jako první svazek Knižnice studijních textů ČCE.

Na zpracování první části z hlediska teologického se podílel doc. ThDr. Martin Prudký, vedoucí katedry Starého zákona a Jan Roskovec, Th.D. z katedry Nového zákona UK ETF. Autorem eticko-teologického pohledu je ThDr. Jindřich Halama.

Druhou část vypracovanou z hlediska odborného vypracovali odborníci z praxe vybraní MUDr. Zdeňkem Susou: MUDr. Antonín Brzek, MUDr. Dagmar Křížková, MUDr. Ivo Procházka

Publikace je nabídkou, jak uchopit tematická biblická místa v duchu evangelické teologie. Rovněž je významným přínosem pro pochopení problematiky našich bližních s odlišnou sexuální orientací.

Problematika homosexuálních vztahů. Praha: ČCE, 2006. 55 s.; Knižnice studijních textů ČCE; sv. 1
ISBN 80-7017-032-8

35,00 (vč. DPH)

Skladem