Publikace

Sázavský deník

Výzva! Nejen vzpomínky.

K desátému výročí smrti bratra Jana Vondry a k bližícímu se stému výročí jeho narození vyšla kniha dokumentů a vzpomínek na středisko biblických kurzů „Sázava“. K vydání ji připravil syn, Jan Vondra mladší, kterého mnozí z nás, kteří jsme střediskem prošli, pamatujeme jako malého kloučka Broučka. (Brouka!) V úvodu vypsal, co dalo podnět ke vzniku knihy a poděkoval všem pamětníkům, kteří přispěli svými vzpomínkami.

Kolik času a práce kniha stála, je těžko si představit! Popisky pod dobovými fotografiemi, datování zachycených událostí, mapky se zakreslením místa, na němž tábor stál, letecké snímky, fotografie zachovalých zápisů, které autoři provázeli svými vtipnými malůvkami atd. atd. Dvě základní dokumentární řady – deník z let 1948 -1949 a výroční zprávy z let 1946 – 1955 doplňují deníky účastníků a současné vzpomínky. A těch snímků!

Z textů líčení „Co předcházelo, než to začalo“ Jiřího Staňka a „Kořeny Sázavy, první léta“ od Melanky Keřkovské, doplněné reflexí významu střediska Radka Nováka a Jana Pokorného, zařazují knihu nejen do vzpomínkové literatury. Je to svědectví o životě Českobratrské církve evangelické v letech, o nichž se dnes mluví jako o letech totality. Byla jimi opravdu? Nevytvářeli tu lidé, kteří se shromažd’ovali k četbě a studiu biblických knih, prostor svobody, myšlenkové svobody? A jaký vliv tento pobyt měl nejen na ty, kteří se rozhodovali pro studium bohosloví nebo už studovali? A kteří faráři se spolupodíleli na programu Sázavy? V první řadě však celý života běh, ale zvláště léta působení „ředitele Vondry“, přesněji řečeno „bratra Vondry“ a ono propojení života střediska s životem členů sázavského sboru je jedinečným svědectvím.

Na první pohled se zdá, že kniha má cenu pro tehdejší účastníky, kterým připomene kus jejich života. Není tomu tak. Textová a obrazová příloha spolu s rejstříkem a anglickým a německým sumářem může napomoci všem mladším, kteří studují postavení a postoje naší církve za minulého režimu, aby se osvobodili od černobílého vidění. Kolik bohatství, možností i naděje je tu skryto i pro budoucnost!

Knihu „Sázavský deník“ vydal Jan Vondra vlastním nákladem.

Nenechte si její koupi ujít!

Milena Šimsová

(2009)

Sázavský deník /; Jan Vondra a kol.. – 1. vyd.. – Brno : Jan Vondra, 2009. – 224 s. : 180 il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 23 cm. – ISBN 978-80-254-4165-7 (váz.)

Obvyklá cen 180,- Kč

 

150,00 (vč. DPH)

Není skladem