Publikace / zdarma nebo jen za poštovné

Sexuální zneužívání (nejen) v církvi

„Cílem této brožury je informovat o sexuálním zneužívání a jeho specifických rysech v církevním prostředí, pomoci jeho výskyt eliminovat a také nabídnout obětem či jejich blízkým osobám možnosti, jak tyto traumatizující situace citlivě a kompetentně řešit. Součástí této publikace jsou příběhy, které slouží pouze k ilustraci představovaných principů, nejde o konkrétní příběhy osob z naší praxe. (…) Máme naději, že vydání brožury bude vnímáno jako vyjádření podpory těm, kteří si touto zkušeností prošli a vyrovnávají se s ní,“ upozorňují autoři v úvodu publikace.

Vydání připravila Pracovní skupina Ekumenické rady církví v ČR (ERC) pro prevenci a řešení zneužívání v církvi. V autorském týmu nechyběli ani zástupci spolku Někdo ti uvěří, se kterým na tématu prevence dlouhodobě spolupracuje také Českobratrská církev evangelická.

0,00 (vč. DPH)

Skladem