Nezařazené

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít. – Cesta s Ježíšem.

„Kdo věří v Ježíše Krista, vydává se s ním na cestu, aby s ním žil a učil se od něho. Učení samozřejmě souvisí také s hlavou. Ale učit se u Ježíše nebylo a není jen věcí hlavy, jde také o nohy. Ježíš o sobě řekl: ‚Já jsem cesta.‘ Kdo mu důvěřuje, nezastává jen nějaké stanovisko či názor, nestojí na místě, ale jde cestou života.“

Co to vlastně znamená být křesťanem? Jak to začíná? Jak to vypadá prakticky? Co je cílem? Jak s tím souvisí církev? Existuje nebe a peklo?

Na tyto a další podobné otázky odpovídá Ulrich Parzany v knize Křesťan. Věřit. Žít. Krok za krokem prochází základy křesťanské víry a inspirujícím způsobem vykresluje cestu s Ježíšem – od obrácení, přes modlitbu, studium Bible a společenství, posvěcení a pokušení, až po smrt, Boží soud a nebe.

Čtivá a inspirující kniha, pro ty, kdo hledají odpověď na otázku, kdo je křesťan a jak se stát křesťanem. Kniha je vhodná také jako osnova pro kurzy víry, biblické hodiny, nebo pro katechetickou křestní přípravu.
Dobrý dárek pro konfirmandy, stejně jako pro rodiče a kmotry při křtu dítěte.

Vydal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze – Jižní Město.
160 stran, formát A5

100,00 (vč. DPH)

Skladem