Zdarma jen za poštovné

Ve víře žít, ve víře slavit

Výpravná, čtyřbarevná knížka velkého formátu je určena pro katechetickou práci ve sborech i v rodinách. Je to první mezinárodní dílo tohoto druhu, nebo ť ji připravili pedagogové a faráři z České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska pro paralelní vydání v jazycích všech uvedených zemí. Česká jazyková verze jejich řadu zahajuje. V devíti kapitolách se slovem i obrazem zabývá hlavními obdobími církevního roku, jako jsou advent a vánoce, pašije, velikonoce, svatodušní svátky atd., a přináší tak základní informace o věrouce i životě křesťanských církví. Zabývá se dobovým pozadím svátků, jejich základním obsahem i současnou praxí jejich svěcení v konkrétních církvích či sborech. Dotýká se tak historie církve, jejího liturgického i profánního života a odkazuje ke společnému základu, k Ježíši Kristu. Kromě věcných informací přináší i praktické rady, jak se daným tématem zabývat, zahrnuje společné písně a modlitby. žánrové rozmanitosti textů odpovídá i výtvarné zpracování: barevné kresby, reprodukce obrazů, výtvarné symboly, grafická znázornění jsou neméně výmluvným sdělovacím prostředkem jako sám text.

0,00 (vč. DPH)

Skladem