Pro děti / Publikace

Vzhůru srdce!

Marta Sedláčková, Radka Včelná

Modlitební knížka

Společně se modlit. V rodině, s dětmi, doma, na sborovém pobytu, na táboře. Nebo se modlit sám/sama a vědět, že se někdo modlí podobně. Nezapomenout na důležitá témata a období církevního roku. Mít vzor modlitby a moci se jím inspirovat, přetvořit si ho podle svého, učit se modlitbě… Mít to všechno pohromadě a ulehčit všem, kdo se společně chtějí modlit a netroufají si nebo nevědí, jak na to. To byly naše úvahy, když jsme vytvářely tuto modlitební knížku.

Její použití je snadné: Každá modlitba začíná dialogem zúčastněných — biblický text je určen ke společné „chórové“ recitaci („na střídačku“ např. ženy — muži, děti — dospělí, vpravo — vlevo, vedoucí modlitby — všichni ostatní). Modlitbu může přednést jeden (tak, jak je, nebo ji doplnit), všichni zakončují společným „amen“. Citát z písně může být přečten, ale vyzývá také ke společnému zpěvu — ať už zmíněné nebo jiné písně. Čtení z Písma není schválně konkrétně určeno, zde můžete doplnit vhodný biblický text (např. táborové téma, čtení příslušející ke svátku, z jiného rozvrhu biblických čtení apod.). Přímluvy je opět možné rozšířit na aktuální témata, nebo zařadit před společnou modlitbou Otče náš ještě ticho. Na závěrečné požehnání společenství odpovídá „amen“.

Modlitby doplňují ilustrace Františky Sedláčkové. Schválně jednoduché. Možná vás inspirují k tomu, abyste je vybarvili nebo je ještě jinak dokreslili. I ony mají být, stejně jako navržená slova, podnětem k modlitbě. Tak — vzhůru srdce!

 

Publikace byla vydána s laskavou finanční podporou Evangelické církve ve Falci.

VZHŮRU SRDCE!; 1. vyd.; Praha: ČCE, 2023; 49 s.

ISBN 978-80-87098-88-2

175,00 (vč. DPH)

Skladem